Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb

25.03.2020

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. 

For LRK betyr det at alle våre basseng i Lørenskog og Rælingen kommuner holdes stengt til minst over påske.

Det betyr at all trening, alle svømmekurs og barnehagesvøm utgår til minst tirsdag 14.april. Våre svømmekurs, svømmetreninger, vannpolotreninger og barnehagesvøm starter opp igjen så snart bassengene åpner. Tidspunktet for dette er det ingen som vet i dag.

Vi ønsker at alle kursdeltakere fryser plassen sin til vi starter opp igjen. Det sendes ut egen informasjon til de som har betalt for kurs,og der kurset ikke har startet opp som planlagt.

17.03.2020

På grunn av korona-krisen, utsettes årsmøtet i LRK 2020 til et senere tidspunkt vi vil komme tilbake til når krisen er mer avklart enn i dag.

12.03.2020

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen, har LRK i dag 12.mars bestemt at alle treninger, svømmekurs  og barnehagesvøm opphører med umiddelbar virkning. Alle våre anlegg er også stengt i 3 uker fra og med i dag 12.mars.

LRK viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge, og vi skal selvfølgelig være med på denne nasjonale dugnaden for å unngå ytterligere smittespredning. 

Vi ønsker alle våre medlemmer, foreldre og samarbeidspartnere lykke til med vår felles dugnad for å ivareta våre sårbare og eldre landsmenn best mulig framover.

Det vil komme ny informasjon på denne siden, og direkte til våre kursdeltakere, svømmere og barnehager når situasjonen endrer seg.

11.03.2020

LRK ønsker å begrense smitten rundt Coronaviruset og innfører derfor retningslinjer for alle utøvere og personer som er i tilknyttning til vår aktivitet på Kjenn og Sandbekken.

25.02.2020

Det innkalles med dette iht § 14 i Lov for LRK til årsmøte i kantina på Sandbekken ungdomsskole onsdag 25.mars kl 18.00.


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret innen onsdag 11.mars.

Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på lrk.no senest en uke før årsmøtet, onsdag 18.mars.

Alle medlemmer i LRK har adgang til årsmøtet, og alle medlemmer som fyller 15 år i løpet av 2020 har stemmerett, og er valgbar til våre organer. For å ha stemmerett, må medlemmet ha betalt kontingent for 2020, og vært medlem i minst en måned.

Velkommen til årsmøtet 2020!

Vennlig hilsen styret

16.02.2020

Lær deg å bli trygg i vann i trygge omgivelser. 26.mars starter vi opp svømmekurs for ungdom. 

15.02.2020

 Nye kurs starter opp i Skårerhallen fra 2/3, Blystadlia 25/3, Marikollen 16/3 og Fjellhamar fra 23/3.

05.02.2020

1-2. februar var Sandbekkhallen fylt med flere hundre approberte og rekruttsvømmere til årets store stevnehelg på hjemmebane hvor LÅMØ-kvalikken 2020 gikk av stabelen.   

04.02.2020

Gled deg til årsmøtet i LRK, som i år arrangeres i kantina på Sandbekken ungdomsskole onsdag 25.mars kl 18.00.

21.01.2020

 Denne helgen har veldig mange av svømmerne våre vært i aksjon på hver sin kant av landet og kom hjem med fine opplevelser, mer læring og nye perser i bagasjen.

 

Kontakt LRK