13.03.2019

Alle medlemmer som er 15 år og har betalt kontingent for 2019 har stemmerett på årsmøtet. Alle svømmere og foreldre er velkommen til å delta!

Kontakt LRK