12.03.2020

Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vakse hender, vis hensyn når du hoster, og hold avstand til andre. Følg myndighetenes anbefalinger på helsenorge.no 

Kontakt LRK