30.10.2021

På Idrettens Verdiseminar 2021 møter du kjente foredragsholdere og deres historier om suksess, medgang og kriser.

 

Møt opp på Lørenskog Videregående skole onsdag 10.november. Gratis adgang, parkering og bevertning. 

Kontakt LRK