Lørdagsbadet  i Sandbekkhallen kl. 09.45-14.00

Obligatorisk dugnad for foresatte i LRK

 

  • Det er vakten i kolonne 2 som er ansvarlig for å hente utstyret. Ta kontakt med Per Ove Løkstad tidlig i uka, senest onsdag for å avtale henting av kasse: Sandbekkfaret 12 (Kurland): 912 48 639.
  • Dersom den tildelte vakten ikke passer, er man selv ansvarlig for å ordne dette ved bytting, og gi beskjed til Per Ove. Tusen takk!
  • Se eget vedlegg for selve vaklista som redegjør for kolonnene og ansvarlige.
  • Ny vaktliste legges ut her nå som Sandbekken åpner igjen fra mandag 15.oktober = lørdag 20.oktober.

 

LRK driver på lørdager folkebadet i Sandbekkhallen på vegne av Rælingen kommune og for dette oppnår klubben gratistid for sine svømmepartier. I tillegg oppnår vi goodwill og synlighet. Dette er viktig, og drives på dugnad av foreldrene.

Hver lørdag er det nå fast ansatt badevakt over 18 år med årlig godkjent livredningskurs. I tillegg må det stille 2 hjelpevakter = foreldre, hvorav én er i svømmehallen og én er i billettluka. Disse to kan bytte på oppgavene som de selv blir enige om. Husk at å være hjelpevakt ikke er forenlig med avislesing o.l, eller egenbading uten fokus på de badende – følg godt med, spesielt på dypet! Husk også å sjekke badstuene minst en gang pr time.

 

Vaktlisten er satt opp i 3 kolonner.

Badevakter med førstehjelpskurs står i kolonne 1.

Hjelpevakter i kolonne 2 og 3.  De kan bytte innen kolonne 2 og 3.

Dersom det foretas datobytte, må det straks meldes til Per Ove hvem man har byttet med og hvilke datoer det gjelder slik at vaktlisten kan ajourføres. Jeg skal forsøke å holde vaktlisten oppdatert til enhver tid slik at blir lettere for andre som vil bytte.

Bytte meldes på sms 912 48 639.

 

Hver familie må snarest bekrefte at de kan ta den oppsatte vakten eller melde fra hvem de har byttet med. Takk for at jeg slipper å følge opp dette.

 

Hjelpevakt i kolonne 2 er den som henter perm, nøkler, førstehjelpskoffert og kasse med vekslepenger hos koordinator for lørdagsbadet: Sandbekkfaret 12, Kurland – avtal tid. Sandbekkfaret  finner du ved å kjøre rett fram ved COOP Extra på Kurland, og etter 2 fartdumper (før Kurlandsbanen) går Sandbekkfaret inn til venstre.

Avtal med badevakten hvem som returnerer utstyr og pengeskrin tilbake til etter stenging lørdag. 

Oppmøte er kl. 09.45 i Sandbekkhallen for å fordele oppgavene, låse opp, slå på lys og badstuer. Merk at det nå er fullt mulig å låse seg selv ute av vaktbua pga elektronisk låse-system, sørg derfor alltid å bære med deg nøkkelkortet.

 

Etter at man har vært badevakt, må alle kontakte vakten under seg i kolonnen og minne vedkommende på at neste lørdag er det hans/hennes tur.

 

Tusen takk for ditt nødvendige bidrag!

Noen praktiske opplysninger:

  1. Gjeldende priser for inngang er oppslått ved vaktbua, de viktigste prisene i 2017 er:

Barn (tom 15 år) – enkeltbillett kr 35,-

Voksen enkeltbillett kr 60,-

Honnør enkeltbillett kr 40,-

Vi har ikke tilgang til kortautomat på lørdager, så de badende må betale kontant.

  1. Står du i kolonne 2, er det du som skal avtale henting av utstyr senest onsdag kveld før vakta: 912 48 639.
  1. Vi selger badehetter (=påbudt i Sandbekkhallen) til kr 35,-. Holdes utenfor regnskapet, og legges i samme pose som badehettene. Hengelåser som passer skapene, må de badende ordne selv.

 

  1. Ha ALLTID nøkkelkortet i lomma, siden det nå er fullt mulig å låse seg ute av vaktbua.
  1. Husk å låse hele anlegget før dere forlater det: Vaktbua, dørene inn til tribunen, begge dørene i kjelleren inn til garderobene. Badeanlegget SKAL være forseglet og sikret når dere forlater badet.