18.04.2018

Styret i LRK har nå inngått en samarbeidsavtale med Sparebanken 1 Østlandet med det formål å eksponere og profilere Sparebanken som LRKs sponsor, og samtidig fremme og stimulere tiltak som drives i LRKs regi. 

Avtalen gjelder fra 1.januar 2018 til 31.desember 2019. Det er i forbindelse med signering av avtalen, utarbeidet en aktivitetsplan for det første året. Og allerede nå har dugnaden vi gjennomførte under OL 17.februar på Youngstorget skaffet LRK 11-12 000 i kioskinntekter. 

Jo flere av våre 712 medlemmer og foreldre  som benytter seg av Sparebanken 1 Østlandet, jo flere midler vil tilfalle LRK i sponsorinntekter.

"LRK er svært glade for dette samarbeidet, som vil tilføre LRK et betydelig beløp, og samtidig gir avtalen gode muligheter til gjennom aktivitet å skaffe enda flere midler. Vi tror at dette kan bli lønnsomt for begge parter", sier daglig leder Per Ove Løkstad i LRK.

Sparebank1 Østlandet 

Kontakt LRK