Velkommen til svømmeglede og mestring i LRK! 

Partiene 

I LRK har vi 5 konkurransepartier, fordelt på partiene Elite, K1, K2, K3 og rekrutt. For informasjon om vannpologruppa se her

 

Trenerne 

Alle trenerne har gjennomgått trenerkurs i regi av Norges Svømmeforbund og har godkjent livredningskurs og politiattest. I tillegg er de, eller har vært, aktive svømmere selv.  

Elite: Michael Ross Hemminghyth (hovedtrener) 

K1: Carin Olsson og Jarl Andre Bergsvenkerud 

K2: Carin Olsson og Jarl Andre Bergsvenkerud

K3: Carin Olsson, Kasper Winsnes og Susanne Høivik Børja

Rekruttpartiene: Kasper Winsnes, Tara Khosrownejad og Susanne Høivik Børja 

 

Til nye rekrutter 

På treningene lærer du mer av det du har hatt på svømmeskolen: crawl, bryst, rygg og butterfly. Du lærer startstup og vendinger, og det blir trent på øvelser som gir bedre vannfølelse og bedre teknikk. Det blir anledning til å ta ferdighetsmerker som for eksempel 500 m, 1000 m og havhest. Det viktigste er at du blir glad i å svømme og sikker i vannet. Tider legger vi liten eller ingen vekt på i begynnelsen. Det er trivsel som er viktigst. 

I Vannpologruppa får du trent svømmeteknikk, rettet mot hva en vannpolospiller legger vekt på og skal bli god i. 

 

Treningstider 

Rekruttene trener på Fjellhamar Arena. Treningen følger skoleåret. Rekruttene har treningsfri i høst-, vinter-, jul- og påskeferie. For en oversikt se treningstider under partiene 

Vannpologruppa trener på Sandbekken og Kjenn. Se treningstider under vannpologruppa.   

 

Oppmøte 

Informasjon til svømmerne blir gjerne gitt i begynnelsen av treningen. Når treningen starter i vann er det oppmøte 15 minutter før, og banetau skal være tatt ut og alle skal stå klare på kanten når treningen starter. Hvert parti har tilbud om flere treninger i uken, og du bør møte på flest mulig. 

Påmelding til treningene skjer i appen Spond og det er viktig at foreldrene er aktivt tilstede på appen, her gis mye informasjon ut fra trenerne. Se mer info under avsnittet om Spond. 

 

Stevner 

Når de nye rekruttsvømmerne er modne for det, oppfordres de til å delta på svømmestevner. Stevner deles i uapproberte rekruttstevner og approberte stevner med dommere. 

På uapproberte rekruttstevner kan en delta fra det året en fyller 8 år. Det er ingen formell øvre grense. På slike stevner er det premie til alle deltakerne og det er ingen dommere som følger med på svømmerne. For nye svømmere gir deltagelse på slike stevner en nødvendig og viktig erfaring før man går videre og deltar på approberte stevner.  

For å delta på approberte stevner må man betale en årlig startlisens til Norges Svømmeforbund. Denne startlisensen gir svømmerne rett til å delta på konkurranser, abonnement på bladet Norsk Svømming og i tillegg idrettsskadeforsikring. Startlisensen må være betalt før deltagelse på første stevne, og det blir det sendt ut faktura fra klubben automatisk før hvert nytt år. Fakturaen sendes ut på mail i slutten av desember/starten av januar. Det kan være lurt å sjekke spam-filteret i mailen dersom du ikke har mottatt fakturaen.  

På approberte stevner konkurreres det i årsklasser. I mesterskap konkurreres det i Juniorklasse og seniorklasse. I seniormesterskap kan en delta fra og med det året en fyller 13 år. 

Terminlisten (oversikten over hvilke stevner klubben deltar på) varierer for partiene, så se mer informasjon under partiene her: Partier

De fleste approberte stevner kan følges live gjennom http://www.livetiming.medley.no/ på mobil eller på din PC.  

Det finnes også en app (Livetiming Medley Reader) du kan laste ned på din smarttelefon, både for IOS og Android slik at du kan følge stevnene live. Dette er en abonnementstjeneste (ca. 130 for et år) 

 

Opprykk 

Målet er å bli en bedre svømmer og i LRK ønsker vi at alle får bli så gode som de selv virkelig vil. Det krever noen nødvendige valg etterhvert: Hvor god vil du bli? Yter du full innsats på alle treninger? Møter du på alle treninger, også morgentreninger om partiet ditt har morgentrening? Jobber du like bra på land med basis-trening som i vann? 

Det er trenerne som avgjør hvem som er klar for å rykke opp til neste parti/nivå og det er mange faktorer som blir vurdert. Eksempler på faktorer er ferdigheter, resultater, motivasjon, treningsiver, oppmøte, alder og modenhet. 

 

Treningsleir 

I forbindelse med skolens ferier blir det arrangert treningsleir. Vi har vært både i innland og utland, på mange ulike steder. På de siste leirene har vi vært i Skien Idrettspark. Dette er veldig gøy, det bygger fellesskap og vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta!  

 

Spond er vår kommunikasjonskanal 

LRK bruker Spond til invitasjoner til treninger, stevner og treningsleirer. Kommunikasjon mellom trener og foreldre foregår også her. Spond er en mobilapp som du laster gratis ned til din telefon. Les forøvrig mer om Spond her: https://spond.com/welcome 

Påmelding til stevner skjer gjennom at man takker ja til deltagelse i Spond. Trenerne gir anbefaling på hvilke distanser barna skal svømme og offisiell påmelding til stevnet skjer samlet for klubben. Påmeldingen er økonomisk bindende når man har takket ja og påmeldingsfristen til stevnet har gått ut. Ved avmelding før påmeldingsfristen slipper man å betale for påmeldingen. Ved avmelding (uansett årsak) etter påmeldingsfristen har gått ut blir svømmer belastet for påmeldingsavgiften.   

Påmelding til reisestevner og treningsleir skjer gjennom at man takker ja til deltagelse i Spond, og er økonomisk bindende når man har takket ja og påmeldingsfristen har gått ut. Dersom svømmeren blir syk og ikke kan delta så blir dere belastet for egenandel, eventuelt med fratrekk for det vi klarer å avbestille av flybilletter/hotell. Har man reiseforsikring så kan foresatte sjekke om det er mulig å få inndekning av hele/deler av egenandel.  

 

Forsikring 

Til og med det året utøveren fyller 12 år er de automatisk forsikret når de er medlem i klubben. Se barneidrettsforsikringen. Det året svømmeren fyller 13 år må de betale lisens til Norges Svømmeforbund for å være dekket av forbundets forsikringsordning. Se forsikringsvilkår for grunnlisens og utvidet lisenser.  

 

Diverse 

Vi gjør oppmerksom på at det har forekommet tyveri fra garderobene, legg derfor ikke igjen verdisaker her. Verdisaker kan låses inn i skap i garderoben dersom du har en hengelås, eller legg verdisakene i sekken og ta den med opp i svømmehallen. 

Det er viktig at alle trives i klubben, og vi har nulltoleranse for mobbing! Meld derfor fra til oppmann eller trener hvis det er noe svømmeren ikke er fornøyd med, slik at vi kan ta fatt i det raskt. 

Noen ganger har det forekommet at treninger er blitt avlyst (f. eks. svømmehallen er stengt på kort varsel) uten at vi har hatt mulighet til å melde fra om dette. Derfor må foreldre forvisse seg om at det er trening før dere reiser igjen når barna bringes til svømmehallen, så sjekk Spond regelmessig.