Foreldrene er viktige for LRK!

I LRK er foreldrenes innsats en viktig del av klubben og vi er heldige som har en aktiv gruppe som stiller opp! Det er noen oppgaver som må løses gjennom året, men vi er mange som deler på dette og da blir det ikke så mye på hver enkelt.  

Gjennom året er det et fåtall forpliktelser vi trenger å fylle i forbindelse med de stevnene vi arrangerer, for eksempel oppgaver innen kantine, servering, kiosk, tidtaking, rigging av utstyr. Det er gøy, og du blir kjent med mange andre hyggelige foreldre i klubben.  

Vi har ansvar for å være tilsynsvakt i Sandbekkhallen og på Fjellhamar Arena, så det foreligger egne vaktlister for dette.  Her finner du instruksen for deg som skal ha tilsynsvakt.