Bakgrunn for pokalen

Flemming Skov Jenssen, nåværende sportslig leder i Bergen Svømme Club, var tidligere hovedtrener i Lørenskog - Rælingen Kappsvømmingsklubb. Da han forlot LRK anskaffet han en flott pokal som benyttes som en hedersbevisning til en svømmer som har utmerket seg siste år. For å bevare pokalens høye status er det strenge statutter som regulerer tildelingen. I samarbeid med Flemming ble disse oppdatert sommeren 2005.

Bakgrunn for oppdateringene

Senere har en ny mesterskapstype (UM) blitt innført og det var i 2009 nødvendig med en ny revidering av statuttene. I tillegg til den nye mesterskapstypen ble det også vurdert å ta med internasjonale mesterskap i vurderingskriteriene. Argumentene som er blitt brukt mot dette, er at en utøver som tar medalje i internasjonale mesterskap med god deltakelse også vil ta medalje på NM. For å sikre at det tas hensyn til spesielt gode prestasjoner som oppnås i internasjonale mesterskap innføres det en mulighet for individuell vurdering av slike prestasjoner. Også denne oppdateringen er gjort i samarbeid med Flemming Skov Jenssen og er godkjent av Styret 23. november 2009.

Statutter

Pokalen kan deles ut én gang i året til en aktiv svømmer i Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb, og kun når man har én eller flere verdige kandidater. Styret bestemmer tidspunktet på året for utdelingen, men det bør være det samme fra år til år. Kandidater til pokalen vurderes for perioden fra forrige utdelingstidspunkt.

For å bli vurdert må man ha oppnådd en spesielt god prestasjon. En god prestasjon er minimum én medalje i NM / UM eller sammenlagtmedalje i ÅM. Det vurderes først etter medaljens valør, deretter mesterskapstype. Det vurderes derfor slik: Gull går foran sølv, som igjen går foran bronse. Ved lik valør på to eller flere utøveres medaljer, rangeres senior-NM foran junior-NM, junior-NM foran UM, som igjen rangeres foran ÅM. Ved lik valør i samme mesterskapstype legges NSFs poengtabell til grunn.

I tillegg skal spesielt gode prestasjoner oppnådd i internasjonale mesterskap være gjenstand for en individuell, særskilt vurdering.

Langbane og kortbane vurderes likt. Medalje i masters-NM kvalifiserer ikke til pokalen.

En utøver som får sitt første eller andre napp i pokalen plikter å ta godt vare på den og fremstille den ved neste utdeling.

En utøver får pokalen til odel og eie etter tre napp, og det settes da opp en ny pokal.

Innehavere

 1. Jelena Sisevic som tok bronse ÅM 2000

 2. Ida Christine Hansen som tok gull ÅM 2001

 3. Jakob Gravdal som tok bronse JR NM 2001

 4. Christian Glans som tok bronse JR NM 2002

 5. Christian Glans som tok gull JR NM 2003

 6. Tore Skauge Bysting som tok sølv ÅM 2005

 7. Ine Charlotte Hagen som tok gull JR NM 2007

 8. John Hage Gaarder som tok sølv JR NM 2008

 9. Vebjørn Lindhjem som tok gull ÅM 2010

 10. Vebjørn Lindhjem som tok gull UM 2010

 11. Klara Farkas som tok gull JR Nordisk 2011

 12. Henrik Christiansen som tok gull JR Nordisk 2012

 13. Henrik Christiansen som tok gull Nordisk 2014

 14. Erik Magnus Evensrud som tok gull ÅM 2019

 15. Erik Magnus Evensrud som tok sølv og bronse UM 2020

    16. Erik Magnus Evensrud som tok bronse JR Nordisk 2021 

Pokalen ble i 2021 delt ut til odel og eie til Erik Magnus Evensrud