I LRK har vi 5 konkurransepartier, fordelt på partiene Elite, K1, K2, K3 og rekrutt 1 og 2.

Vi har et eget treningsparti for ungdommer som ønsker å trene svømming, uten å delta på stevner, mens masters er vårt tilbud til voksne svømmere.