Vi kan tilby svømmekurs for barn på ulike nivåer. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av og hvilke ferdighetskrav som gjelder for de ulike kursene.

Nedre aldersgrense for våre kurs er 5 år.  For barn under 5 år tilbyr vi «Vanntilvenning». Her kan barn fra 4 år delta og hvor foreldrene kan være med i vannet dersom de ønsker.

Er du usikker på hva som passer ditt barn så kan du prøve vår nivåvelger

 

Kurs

Innhold/Ferdighetskrav

Vanntilvenning (Vannmerket)

Nybegynner fra 4 år. Foreldre kan delta i vannet under kurset dersom de ønsker. Dette kurset fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere, og mange av klubbene tilbyr dette kurset fra 4-5 års alder. Det er på dette kurset man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene 'Dykke', 'Flyte', 'Gli' og 'Fremdrift'.Læringsmål

1. 'Frakte' et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

2. Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

 

Hval

Nybegynner (nivå 1 av 4). Ingen krav til ferdigheter.
Innhold: Den første kjernefunksjonen i svømming er å "dykke". På dette kurset lærer de seg å dykke og orientere seg under vann. Dette krever blant annet at de lærer å kontrollere pusting (pust inn - holde pusten - dykke - se - kom opp - pust ut).

Skilpadde

Nybegynner (nivå 2 av 4). For å delta på dette kurset må barnet kunne hoppe fra kanten, dykke ned på brystdypt vann og hente opp ting fra bunnen med hendene.
Innhold: Den andre kjernefunksjonen er å "flyte". Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Pingvin

Nybegynner (nivå 3 av 4). For å delta på dette kurset må barnet kunne flyte med hele kroppen i vannflaten i 10 sekunder på rygg og tilsvarende på mage.
Innhold: Gli under vann eller i overflaten er flyting i bevegelse. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Avhengig av kroppens form, stilling i vannet og glihastighet, økes eller reduseres motstanden. Målet er å gjøre eleven i stand til å påvirke (redusere) denne motstanden f.eks ved linjeholdning. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Selunge

Nybegynner (nivå 4 av 4). Må beherske nivået på Pingvin.
Innhold: Alle mer eller mindre kontrollerte bevegelser i vannet med armer og bein viderefører erfaringen av vannets motstandskraft. Målet er å nytte denne kraften slik at bevegelsene skaper fremdrift. De lære litt om Crawl, Ryggcrawl, begynnersvømming på magen, begynnersvømming på ryggen og skifte retning.

Sel

Videregående (nivå 1 av 4). Må beherske nivået på Selungen. 
Innhold: 

·Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå.

·Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline /livbøye.

 

Sjøløve

Videregående (nivå 2 av 4). Må beherske nivået på Sel. 
Innhold:

·Kunne utføre bryst- og butterfly-bevegelsen (delfinbevegelsen).

·Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen.

Delfin

Videregående (nivå 3 av 4). Må beherske nivået på Sjøløve.
Innhold:

·Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert

·Kunne svømme med klær og trå vannet

Hai

Videregående (nivå 4 av 4). Må beherske nivået på Delfin.                                               

Etter endt kurs er det naturlig å starte på Svømming - Rekrutt parti                           
Innhold:

·Kunne svømme medley

·Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk

·Kunne grunnleggende livredning i vann