Vannpololaget består av spillere fra 10 år og oppover og er fordelt på forskjellige lag og grupper, avhengig av ferdigheter og alder. I tillegg til ordinær trening, deltar laget på turneringer i inn- og utland og i seriespill. 

Treningstider juniorlaget:

  • Kjenn folkebad, mandag 19.15-21.00
  • Sandbekken bad, torsdag 19.00-20.30
  • Kjenn folkebad, søndag 18.00-19.30

Treninsgtider seniorlaget:

  • Kjenn folkebad, mandag 20.00-22.00
  • Sandbekken Bad, torsdag 19.30-21.30
  • Kjenn folkebad, søndag 18.30. 20.00

 

Treningsavgift

Treningsavgift for vannpololaget er kroner 1.500 per halvår. I tillegg kommer medlemskontingent i LRK på 300 pr år, og eventuell lisens for å kunne delta på kamper og turneringer.

 

 

 

Kontakt LRK