15.01.2019

Sett av kvelden sammen med oss. Viktige saker for svømmerne!

Egen innkalling kommer. Velkommen.

Minner også om svømmestevnet vårt i Sanbekkhallen 2.-3.februar - det blir årets store dugnad!

Vennlig hilsen styret

Kontakt LRK