14.02.2019

Saker til årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet = onsdag 6.mars.

Sakliste og saksdokumenter blir publisert på egnet sted senest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for 2019.

Vi håper å se riktig mange på årsmøtet 20.mars!

Kontakt LRK