04.02.2020

Alle medlemmer som har fylt 15 år i løpet av 2020 og vært medlem av LRK i minst en måned før årsmøtet, og har betalt kontingent, har tale- og stemmerett på årsmøtet.

Årskontingenten for 2020 sendes ut sammen med treningsavgiften for våren om ikke lenge, og forfaller i god tid før årsmøtet.

Vi er også veldig glade i støttemedlemmene våre, stort sett foreldre og andre som vil støtte oss med en årlig kontingent på kr 150,- . Vil du allerede nå bli støttemeldem for 2020, sender du kr 150,- til konto 1822 79 37110, eller vippser beløpet til 126 734, og merker beløpet "Støttemedlem 2020". Og VIPPS, har du stemmerett på årsmøtet. Kult!

På årets årsmøte skal virksomhetsplanen for LRK for perioden 2020-2023 vedtas, og mange andre morsomme saker. Bare å glede seg!

Kontakt LRK