08.12.2021

Vi beklager dette, men ønsker ikke å risikere å bidra til mer smittespredning nå rett før jul, og spesielt med tanke på den krevende situasjonen sykehus, skoler, barnehager og arbeidsliv nå står oppe i.

God advent, god jul, uten smitte og sykdom.

Kontakt LRK