04.02.2022

Vi gleder oss til svømmeglede og mestring igjen! Det er påmeldt 70 rekrutter og 215 approberte svømmere til stevnet.

Hilsen LRK.

 

Kontakt LRK