VELKOMMEN TIL SVØMMEGLEDE OG MESTRING! VELKOMMEN TIL LRK!

 • I Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb skal du oppleve at du blir sett og tatt imot skikkelig. Våre verdier om idrettsglede, trygghet, stolthet og engasjement skal leves ut på hver trening, hvert stevne, hver gang vi møtes.
 • Vi tror på samhold, og at samhold gir styrke.

HER ER LITT FAKTA OM KLUBBEN VÅR - VELKOMMEN INN I FELLESSKAPET:

 • Lørenskog - Rælingen kappsvømmingsklubb ble stiftet 20. august 1967
 • LRK er tilsluttet Norges Svømmeforbund og Akershus Idrettskrets. Høsten 2018 er vi totalt rundt 830 medlemmer.
 • Vi har:

- ca 80 aktive svømmere fra 8 år og oppover

- egen vannpologruppe, opprettet i 2001

- eget Mastersparti og Treningsparti

 • Svømmerne trener i partier fra Rekrutt, E , D, C og B.
 • Treningene foregår på Kjenn Bad i Lørenskog og Sandbekkhallen i Rælingen
 • Vi deltar i/på:

- NM, UM, Distriksmesterskap, Årsklassemønstring  og LÅMØ.

- Svømmestevner både på rekruttnivå og approbert (= med dommere, tellende tider).

 • Arrangerer Klubbmesterskap og stevner, og seriehelger i vannpolo.
 • Arrangerer merkeprøver
 • Drar på treningsleirer
 • LRK er tilsluttet Norges svømmeskole , tilbyr svømmekurs for barn fra fylte 5 år og oppover og har rundt 700 barn gjennom svømmekolen hvert år.
 • Vi tilbyr også grunnkurs og videregående svømmekurs for voksne.
 • Vi tilbyr  barnehagesvøm til alle barnehager i Lørenskog og Rælingen kommuner i samarbeid med Skjetten svømming.

Velkommen som svømmer i LRK. Under følger en liten orientering, og noen praktiske opplysninger.

Trening

 På treningen lærer du mer av det du har hatt på svømmeskolen: crawl, bryst, rygg og butterfly. Du lærer startstup og vendinger, og det blir trent på øvelser som gir bedre vannfølelse og bedre teknikk. Det blir anledning til å ta ferdighetsmerker som for eksempel 500 m, 1000 m og havhest. Det viktigste er at du blir glad i å svømme og sikrere i vannet. Tider legger vi liten eller ingen vekt på i begynnelsen. Det er trivsel som er viktigst.

Målet er å bli en bedre svømmer, og i LRK ønsker vi at alle får bli så gode som de selv virkelig vil. Det krever noen nødvendige valg etterhvert: Hvor god vil du bli? Yter du full innsats på alle treninger? Møter du på alle treninger, også morgentreninger om partiet ditt har morgentrening? Jobber du like bra på land = med basis som i vannet? 

I Vannpologruppa får du trent svømmeteknikk, rettet mot hva en vannpolospiller legger vekt på og skal bli god i.

Treningstider
Rekruttene trener på Sandbekken og Kjenn. Treningen følger skoleåret. Rekruttene har treningsfri i høst-, vinter-, jul- og påskeferie. For en oversikt se treningstider.

Vannpologruppa trener på Fjellhamar og Kjenn. Se treningstider

Oppmøte
Informasjon til svømmerne blir gjerne gitt i begynnelsen av treningen. Møt derfor fram til trening i god tid slik at du ikke går glipp av starten. Du bør møte på flest mulig av partiets treninger.

Hvis du blir borte fra trening, gi beskjed til trener eller oppmann. Det er viktig at foreldrene er aktivt tilstede på appen Spond, her gis mye informasjon ut fra trenerne.

Trenerne
Alle trenerne har gjennomgått trenerkurs i regi av Norges Svømmeforbund og har godkjent livredningskurs og politiattest. I tillegg er de, eller har vært, aktive svømmere selv. 

Partiene
Partiene er delt inn i rekrutt, E, D, C og B-partiet. Masters består av voksne svømmere. For info om vannpologruppa se her.

Vi har også et treningsparti for de fra 12 år og eldre der målgruppa er de som ikke lenger ønsker å konkurrere, men som fortsatt vil trene svømming og være en del av miljøet hos oss.

Opprykk
Det er trenerne som avgjør hvem som er klar for å rykke opp til neste parti/nivå. Det er flere faktorer som blir vurdert, for eksempel svømmeferdighet, alder, treningsiver, modenhet og oppmøte.

Stevner

Når svømmerne er modne for det, oppfordres de til å delta på svømmestevner. Stevner deles i uapproberte rekruttstevner og approberte stevner med dømming.

På uapproberte rekruttstevner kan en delta fra det året en fyller 8 år. Det er ingen formell øvre grense. På slike stevner er det premie til alle deltakerne.

Det året en fyller 10 år kan en delta på approberte stevner. Slik deltakelse betinger at det er betalt en årlig lisens til Norges Svømmeforbund.

På approberte stevner konkurreres det i årsklasser. I mesterskap konkurreres det i Juniorklasse til og med det året en fyller 19 år. I seniormesterskap kan en delta fra og med det året en fyller 13 år.

Oppmann sender innbydelse til stevner på mail. Det anbefales at foresatte er tilstede på stevner. Transport til/fra stevner er de foresatte selv ansvarlig for, med unntak av reisestevnene.

Noen stevner har kort påmeldingsfrist. Følg derfor med på mail og terminlisten. 
Påmelding til stevner og betaling skjer til oppgitt adresse i invitasjonen, og betaling skjer til egen klubb.. Hvis svømmeren av en eller annen grunn ikke kan stille på et stevne han/hun er påmeldt til, MÅ det gis beskjed til oppmann eller trener som da melder frafall på lagledermøtet før stevnestart.

Forsikring
Til og med det året utøveren fyller 12 år er de automatisk forsikret når de er medlem i klubben. Se barneidrettsforsikringen. Det året svømmeren fyller 13 år må de betale lisens til Norges Svømmeforbund for å være dekket av forbundets forsikringsordning. Se forsikringsvilkår for grunnlisens og utvidet lisens

Treningsleir
Vår og høst blir det arrangert treningsleir: Raufoss om høsten, og Arvika om våren. Her er det gøy, supert fellesskap og viktig å delta!

Diverse
Vi gjør oppmerksom på at det har forekommet tyveri fra garderobene. Legg derfor ikke igjen verdisaker der. 

Det er viktig at alle trives i klubben, og vi har nulltoleranse for mobbing! Meld derfor fra til oppmann eller trener hvis det er noe svømmeren ikke er fornøyd med, slik at vi kan prøve å rette på det.

Noen ganger har det forekommet at treninger er blitt avlyst (f. eks. svømmehallen er stengt på kort varsel) uten at vi har hatt mulighet til å melde fra om dette. Derfor må foreldre forvisse seg om at det er trening før dere reiser igjen når barna bringes til svømmehallen. Og sjekk Spond regelmessig.