Aldersgrense:

Fylt 5 år før kursstart (4 år ved vannmerket og foreldre/barn-kurs)

Varighet :

10 ganger a 40 minutter, 1 gang i uken.

Pris:

kr. 1600,- pluss kr 150 i medlemskontingent som betales en gang i året. Kurs betales via nettbetaling ved påmelding. Pris inkluderer badehette for deltakere på vannmerket/hvalkurs.

Valg av kurs :

For å finne hvilket kurs barnet er modent for, les informasjonen under og se hva som kreves av barnet for å begynne på de ulike kursene. Ytterligere detaljer om hva de lærer på kursene, finner dere under detaljert kursbeskrivelse.

Påmelding:

Kun elektronisk påmelding på www.tryggivann.no 

Hvis dere ikke finner en ledig kursplass eller en dag som passer, er det fint hvis dere kontakter oss på kurs@lrk.no.

Kontakt:

Har du spørsmål? Skriv til oss via kontakskjema til høyre på siden.

Vanntemperatur:

Ca. 27 grader

Dybde:

90 - 150 cm

Svømmehaller:

Svømmehaller

 

Bilde: Skårerhallen

For å bli trygg i vann og få en god progresjon i svømmeopplæringen, er det viktig å begynne på riktig nivå. Nye kursdeltakere bør begynne på nivået “Hval” selv om de har vært mye i vann tidligere. Barn som har deltatt på våre svømmekurs tidligere vil få en anbefaling fra instruktørene på kurset om hvilket nivå de bør delta på i en ny kursrunde. Hvis man på eget initiativ velger å hoppe over nivåer i svømmeopplæringen og instruktørene mener det er til barnets beste å flytte til et annet nivå, vil barnet bare få tilbud om å flytte til passende nivå dersom det er ledige plasser. 

Foreldrene er velkommen i svømmehallen for å se på barnet sitt første og siste kurskveld. Foreldre skal ikke være sammen med barnet i vannet under svømmekurset og oppfordres til å vente utenfor svømmehallen eller i garderoben under kurstimen, dersom dette går greit for barnet.

Påmeldingen til svømmekurs er bindende og innbetalt kursavgift vil ikke bli refundert ved frafall, med mindre helsemessige årsaker er grunnen til frafallet.

Det må betales for alle kurs barnet er påmeldt på.

Kursnivåer

Vi kan tilby kurs på ulike nivåer. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av og ferdighetskrav til disse kursene. Nedre aldersgrense for våre kurs er 5 år.

Kurs

Innhold/Ferdighetskrav

Vanntilvenning

Nybegynner fra 4 år. Foreldre kan delta i vannet under kurset.Dette kurset fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere, og mange av klubbene tilbyr dette kurset fra 4-5 års alder. Det er på dette kurset man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene 'Dykke', 'Flyte', 'Gli' og 'Fremdrift'.Læringsmål

1. 'Frakte' et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

2. Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

 

Hval

Nybegynner (nivå 1 av 4). Ingen krav til ferdigheter.
Innhold: Den første kjernefunksjonen i svømming er å "dykke". På dette kurset lærer de seg å dykke og orientere seg under vann. Dette krever blant annet at de lærer å kontrollere pusting (pust inn - holde pusten - dykke - se - kom opp - pust ut).

Skilpadde

Nybegynner (nivå 2 av 4). For å delta på dette kurset må barnet kunne hoppe fra kanten, dykke ned på brystdypt vann og hente opp ting fra bunnen med hendene.
Innhold: Den andre kjernefunksjonen er å "flyte". Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Pingvin

Nybegynner (nivå 3 av 4). For å delta på dette kurset må barnet kunne flyte med hele kroppen i vannflaten i 10 sekunder på rygg og tilsvarende på mage.
Innhold: Gli under vann eller i overflaten er flyting i bevegelse. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Avhengig av kroppens form, stilling i vannet og glihastighet, økes eller reduseres motstanden. Målet er å gjøre eleven i stand til å påvirke (redusere) denne motstanden f.eks ved linjeholdning. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Selunge

Nybegynner (nivå 4 av 4). Må beherske nivået på Pingvin.
Innhold: Alle mer eller mindre kontrollerte bevegelser i vannet med armer og bein viderefører erfaringen av vannets motstandskraft. Målet er å nytte denne kraften slik at bevegelsene skaper fremdrift. De lære litt om Crawl, Ryggcrawl, begynnersvømming på magen, begynnersvømming på ryggen og skifte retning.

Sel

Videregående (nivå 1 av 4). Må beherske nivået på Selungen. 
Innhold: 

·Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå.

·Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline /livbøye.

 

Sjøløve

Videregående (nivå 2 av 4). Må beherske nivået på Sel. 
Innhold:

·Kunne utføre bryst- og butterfly-bevegelsen (delfinbevegelsen).

·Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen.

Delfin

Videregående (nivå 3 av 4). Må beherske nivået på Sjøløve.
Innhold:

·Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert

·Kunne svømme med klær og trå vannet

Hai

Videregående (nivå 4 av 4). Må beherske nivået på Delfin.                                               

Etter endt kurs er det naturlig å starte på Svømming - Rekrutt parti                           
Innhold:

·Kunne svømme medley

·Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk

·Kunne grunnleggende livredning i vann

Nybegynner

voksen

Et kurs for voksne som ikke kan svømme, eller som er meget svake svømmere. Målet er å bli en funksjonell svømmer = kan svømme minst 200 m uten hvile, og lære grunnleggende crawl- og brystteknikk (gjerne ryggsvømming også, som er viktig).

VIDEREGÅENDE

VOKSEN

Dette er kurset for deg som ønsker å svømme fortere og perfeksjonere svømmeteknikken din, primært crawl, men også andre svømmearter. Etter fullført kurs kan man gå videre til å trene med vår masters gruppe.

 

 

Kontakt LRK