Vannpololaget består av spillere fra 10 år og oppover og er fordelt på forskjellige lag og grupper, avhengig av ferdigheter og alder. I tillegg til ordinær trening, deltar laget på turneringer i inn- og utland og i seriespill. 

Treningstider

  • Finstad skole, torsdager 18:00-19:30  (yngre spillere)

  • Kjenn Folkebad, tirsdager 21.00-22.00 (eldre spillere) 

  • Kjenn Folkebad, torsdager 21.00- 22.00 (eldre spillere)

  • Kjenn Folkebad, søndager 18:00-20:00 (alle spillere)

 

Treningsavgift

Treningsavgift for vannpololaget er kroner 1.500 per halvår. I tillegg kommer medlemskontingent i LRK på 300 pr år, og eventuell lisens for å kunne delta på kamper og turneringer.

 

 

 

Kontakt LRK