21.02.2023

Det innkalles med dette til årsmøte i Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb torsdag 23.mars kl 18.00 - Sandbekken ungdomsskole - kantina.

I medhold av § 14 i LRKs lover innkalles med dette til årsmøte 2023 den 23.mars.
For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Støttemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, torsdag 9.mars.

Alle saker, inkludert valgkomiteens innstilling, legges ut på LRKs interne Facebookside senest en uke før årsmøtet, torsdag 16.mars.

Hjertelig velkommen til årsmøtet 23.mars!

Kontakt LRK