31.08.2023
Til alle medlemmer av LRK over 15 år
 
I medhold av Lov for LRK § 18 – Ekstraordinært årsmøte – innkaller styret med dette til ekstraordinært årsmøte i LRK torsdag 7.september 2023 kl 17.00-18.15 på Fjellhamar Arena. Årsmøtet har kun en sak på agendaen: Suppleringsvalg til styret fram til neste ordinære årsmøte i mars 2024.
 
I tillegg av holdes et viktig foreldremøte/informasjonsmøte rett i etterkant av det ekstraordinære årsmøtet, for å inkludere og informere om  aktuelle saker for klubben. Da blir det også god anledning for alle som trenger å stille spørsmål om/til klubben, og møte klubbens ledelse og trenere. Det er veldig viktig at du faktisk prioriterer å møte torsdag 7.september kl 17-18.15 i Fjellhamar Arena,  da klubben er avhengig av ,og trenger godt informerte og aktive foreldre for å være livskraftig.
 
Vi sees der 7.september kl 17.00 presis, og har bevisst lagt møtet til en tid mange har trening.
 
Vennlig hilsen LRK-styret

Kontakt LRK