18.05.2022

Støtten gjør det mulig for oss å sette opp et godt tilbud til Ukrainske flyktninger med svømmeopplæring, treningstilbud og vannaktiviteter.

Vi mener det er viktig at lokalsamfunn stiller opp og slår ring rundt mennesker som er i en veldig vanskelig situasjon og har vært nødt til å flykte fra eget hjemland. På Finstad har vi allerede startet opp et ukentlig vannlek og svømmeopplæringstilbud, og aktive svømmere har også fått plass på konkurransepartier og trener sammen med våre egne utøvere.

Til høsten har vi planlagt flere andre aktiviteter som eksempelvis svømmekurs tilpasset ulike nivåer og aldre for barn og unge. I tillegg kan vi ønske velkommen til Vannpolotrening for de som ønsker å prøve seg på denne fartsfylte sporten.

- LRK er en klubb som tar samfunnsansvar i praksis, og trår til når kommunen ber frivilligheten om å ta ansvar. Jeg er glad for det gode samarbeidet vi har med de ansvarlige på Triaden hotell om et godt ukentlig tilbud i vann til barn og unge ukrainere, sier daglig leder Per Ove Løkstad.

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB som har gjort dette mulig for oss å igangsette disse aktivitetene.

Kontakt LRK