I LRK har vi 6 konkurransepartier, fordelt på partiene Elite, Elite rekrutt, K1, K2, K3 og rekrutt.

Vi har et eget treningsparti for ungdommer som ønsker å trene svømming, uten å delta på stevner, mens masters er vårt tilbud til voksne svømmere.